Младежките организации от Бургас отново се включват в инициативата “Часът на Земята”

Часът на Земята е най-голямата екологична инициатива в света. Тази година тя ще се реализира на 19 март 2016 и започва в 20:30 часа. По този повод младежи от Бургас (България) и доброволци от Испания и Португалия ще се включат в инициативата от 20:30 часа, в центъра на Бургас на “км […]


Европейската мрежа за работни места

Разкрийте своя европейски потенциал чрез EURES – европейската мрежа за работни места Търсене на работа в ЕС   EURES е мрежа за сътрудничество, създадена с цел да подпомага свободното движение на работници на територията на 28 държави на ЕС, плюс Швейцария, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Мрежата се състои от: Европейското бюро за […]


Конференция на бъдещото за предизвикателствата пред младите хора в България до 2020

        В Бургас се проведе регионален форум „Конференция на бъдещето”, под патронажа на Министерство на младежта и спорта и Община Бургас. Целта на форума бе да се изготви визията за предизвикателствата пред младите хора от Югоизточна България за следващите 5 години, както и да се подпомогне процеса […]


Завърши дейността “Младежта на фокус”

При изключителна активност на младежите по региони (Руен, Сунгурларе, Бургас, Котел, Казанлък, Ст. Загора, Ямбол, Елхово, Сливен и Царево) заложени по проекта завършиха фокус групите. Участниците младежи НПО и вземащи решения, заявиха категоричното си намерение за участие в списването на следващите общински планове за младежта и да направят работещи младежките […]


Заявка за участие в Регионален форум “Конференция на бъдещето”

Фондация “Астика” в партньорство с АСУ “Делфи” организират Регионален форум “Конференция на бъдещето”, който ще се проведе в гр.Бургас, Културен център “Морско казино”, зала “Георги Баев” от 10:00 часа. В конференцията могат да участват младежи, младежки работници, НПО, общинска администрация и представители на институции вземащи решение за младежките политики. Предварителната […]


Заявка за участие в обучение “Лаборатория за младежка активност”

Фондация “Астика” организира неформално обучение за младежи (от 15 г. до 30 г. възраст) от |Югоизточна България. Темите на обучението са: лидерство за промяна, работа в екип, работа с местните власти, общности и медии, участие в младежки консултативни органи; структурен диалог при изготвяне на общинските планове за младежта и форми на […]


Пресконференция на проекта “Лаборатория за младежка активност”

    На 17 декември 2014 г. в заседателната зала на Община Бургас се проведе пресконференция за представяне на проект “Лаборатория за младежка активност”. На пресконференцията присъстваха ръководителите на двете партниращи си по проекта организации, съответно: Любомир Вълков от фондация “Астика” и Апостол Стойчев от сдружение “Асоциация за стратегическо управление […]


Финансов механизъм на Европейско икономическо пространство

    Интернет страницата е създадена по проект “Лаборатория за младежка активност” (BG05/904) с финансовата подкрепа на Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство